"tse belgelendirme işlemleri" etiketli yazılar

tse belgesi

Türk Standartları Enstitüsü, kısaltması TSE olan ülke sınırları içerisinde üretilen ürünlerin ve hizmetlerin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunu ölçmekle beraber üretilen ürün ya da hizmetlerde kalitede iyileştirme yapılmasına olanak sağlar.  Şayet bir firma bu belgeye sahipse TSE tarafından önceden belirlenmiş olan kriterlere uygun bir şekilde üretim ya da hizmet gerçekleştirdiğini ispatlamış […]

4 Ağustos 2017 Yorum Yok Yaşam