Kösem Sultan

Gazetelerin bütün magazin eklerinde yeni başlayacak olan Kösem Sultan dizisinden söz ediliyor. Osmanlılar’ın yükseliş dönemine denk gelen Hürrem Sultan’ın hikayesinin kazandığı başarıdan sonra, Kösem Sultan’ın hanedanın gerileme dönemindeki dertleri belki izleyiciyi sıkacak bile. Çünkü...