TSE Belgesi Almak İçin Ne Yapılmalı?

Türk Standartları Enstitüsü, kısaltması TSE olan ülke sınırları içerisinde üretilen ürünlerin ve hizmetlerin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunu ölçmekle beraber üretilen ürün ya da hizmetlerde kalitede iyileştirme yapılmasına olanak sağlar.  Şayet bir firma bu belgeye sahipse TSE tarafından önceden belirlenmiş olan kriterlere uygun bir şekilde üretim ya da hizmet gerçekleştirdiğini ispatlamış olacaktır.  Bu işlem için gerekli evrakları ise şöyle sıralayabiliriz;

TSE

TSE

  • Başvuruyu yapan kişinin işletmesinin yasal durumunu göstermekte olan noter tasdiği bulunan belge.
  • Ürün veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekliyle marka tescil belgesi.
  • Başvuran kuruluş sahibi ile üretici firma farklı ise aralarındaki sözleşme.
  • Başvuran firmadaki imza yetkisi bulunan kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri .
  • Bu gerekli evraklar tamamlandığı takdirde TSE’deki yetkililer ürün veya firmayı incelemeye alacaklardır.

 TSE Belgelendirme İşlemi Nasıldır?

Üretim sahasında kalite kontrol yeteneği, üretim yeri incelemeleri ile bunların devamlılığının esas olmasını garanti altına alan bir sistemin var olup olmadığının, kurulumumun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti yapılır. Ardından TSE standardında belirlenmiş olan muayene ve deneylerin yapılmasını içerir.

tse belgesi

tse belgesi

Şayet muayene ve denetim neticesinde uygunluk tespit edilirse geçerlilik süresi bir sene olan TSE uygunluk belgesi verilecektir. Sözleşme noter huzurunda yapılacaktır ve ardından firma belgesini alacaktır. Bu süre zarfı sonunda yapılmış incelemeler ile üretim alanı ve ürünlere yapılacak kontrolde herhangi bir olumsuz durum saptanmaz ise belge süresini uzatmak mümkündür.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.