Bilanço Ne Demek?

bilanço ne demek

Bilanço, bir kuruluşun finansal durumunu ve faaliyetlerini gösteren bir belgedir. Genellikle bir yıl için hazırlanır ve kuruluşun aktiflerini (özkaynakları), pasiflerini (borçları) ve yükümlülüklerini gösterir. Bu bilgiler ışığında, kuruluşun finansal performansı değerlendirilebilir ve gelecekteki yatırım kararları verilebilir. Bilanço, aşağıdaki başlıklar altında hazırlanır:

  • Aktifler: Kuruluşun sahip olduğu nakit, ticari mal, yatırım varlıkları, stoklar gibi varlıklarının değerlerini gösterir.
  • Pasifler: Kuruluşun ödemesi gereken borçlarını, özkaynaklarını (özsermaye, ödünç alınan paralar vb.) gösterir.
  • Yükümlülükler: Kuruluşun gelecekte ödemesi gereken yükümlülüklerini (ödeme yükümlülükleri, vergi yükümlülükleri vb.) gösterir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir