Transit Teminat Danışmanlığı

Transit teminat uygulaması, gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmak için belirlenmiş araçlardan birisidir. Bu uygulama transit rejiminin unsurları arasında yer alır. Transit rejimi ise henüz serbest dolaşıma girmemiş bir mal veya eşyanın çeşitli yükümlülüklerden ve gümrük vergilerinden muaf tutulmasıdır. Gümrükten geçen eşyaların gümrük idareleri, serbest bölge, serbest depo ve gümrük antreposu gibi yerler arasında taşınması gerektiğinde transit rejim uygulanabilir.

Transit rejimini oluşturan unsurlar arasında transit teminatı yanında gümrük idareleri, taşıma yolu, taşınacak eşya, transit beyanı ve transit rehberi gelmektedir. Bahse konu uygulama, eşyaların hızlı ve kolay bir şekilde gümrüklenmesine olanak tanır. Ayrıca taşıma sürecinin daha verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için transit teminatı tutarı hesaplanarak ilgili idareye teslim edilir. Transit rejime ilişkin uygulamaların düzenlenmesinden ise Gümrükler Genel Müdürlüğü (GGM) sorumludur. GGM, transit rejimini düzenleyen ve çerçevesini belirleyen yönetmelikler ile tebliğler yayınlar.

Ortak Transit Rejimi

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında taşınan eşyaların gümrük vergisinin askıya alınmak suretiyle transferinin sağlandığı rejim ortak transit rejimi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda ortak transit rejimine taraf ülkelerden birisi nezdinde açılan bir beyanname ile alınan teminatın sağladığı haklar, rejime taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olmaktadır. Bu sebeple, farklı ülkelerde kişinin birden fazla transit teminat beyannamesi açmasına gerek kalmamaktadır.

Ortak transit rejimi, transferi söz konusu olan eşya için gerekli olan işlemlerin daha hızlı ve basit şekilde yapılmasına olanak tanır. Bu sebeple ticari faaliyet yürütmekte olan kişilerin zaman kaybetmesi önlenerek maliyetlerin düşürülmesi amaçlanır.

Transit Teminat Nedir?

Gümrük işlemlerinin verimliliğini artırmada kullanılan transit teminat, ithal edilen eşyanın gümrük vergileri ve diğer masraflarının ödenmemesi ihtimaline karşı gümrük idaresine verilen teminattır. İthalata konu eşya gümrükten geçirilip teslimat noktasına ulaştırıldıktan sonra transit teminat tutarı iade edilir.

Transit teminat hesaplanırken taşınan malın ederi, taşınma yöntemi, süre ve taşınmadan kaynaklı riskler kapsamlı olarak dikkate alınır. Malın tutarı eşyanın piyasa değeri ve riskli taşıma yöntemlerine göre teminat primi de yükselebilir. Taşıma sürecinde ilgili ürünlerde oluşabilecek maddi kayıplara karşı da güvence sağlayan transit teminatı noktasında uygun bir poliçe seçmek için sigorta şirketlerinden veya aracı kuruluşlardan destek alınabilir. Her türlü gümrük işlemlerinde müşterilerine profesyonel destek sunan www.ercangumrukleme.com transit teminat danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Özellikleri Bakımından Transit Teminat Uygulaması

Ne tutarda olacağı gümrük idaresi tarafından netleştirilen transit teminat, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde de olabilir. Transferi söz konusu olan eşyanın cinsi, taşınacağı yol ve yöntem yanında gümrük idaresinin değerlendirmesi de transit teminatının belirlenmesinde etkilidir.

İthalat yapacak bir firmanın transit teminatı alacağı süreçte öncelikle firma teminat başvurusunu ilgili gümrük idaresine iletir. Gümrük idaresi tarafından başvuru değerlendirilip teminat tutarı belirlenir. Firma teminat tutarını gümrük idaresine ödedikten sonra transit teminat belgesini alır. Bu belge, söz konusu eşyanın taşıyıcısında bulunmalıdır. Son aşamada, belge taşıyıcı tarafından ilgili idareye teslim edilir ve gümrük idaresi eşyaların serbest bırakılmasını onaylar.

Transit Teminat Türleri

Transit teminat türleri arasında nakit teminatı, banka teminat mektubu, sigorta teminat mektubu ve diğer teminatlar yer alabilir. Nakit teminat gümrük idaresine nakit olarak yatırılabilirken banka teminat mektubu için bir banka ile iletişime geçmek gerekir. Bu mektubun alınabilmesi için belirtilen tutar bankaya yatırıldıktan sonra alınacak belge de taşıyıcı ya teslim edilir.

Sigorta teminat mektubu ise bir işletmenin sigorta şirketi aracılığıyla edinmiş olduğu ve transit rejimi kapsamında kullanabileceği bir teminat türüdür. Bu teminat türünde de transferi sağlanan eşyanın vergi ve diğer yükümlülüklerden muaf tutulacağı garanti edilmektedir. Gümrük idaresinde farklı unsurlar dikkate alınarak alternatif teminatlar da belirlenebilir.

Transit Teminat Uygulamasının Gümrük İdareleri İçin Avantajları

Transit teminat uygulaması gümrük idareleri tarafından da bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Gümrük kaçakçılığı riskini azaltarak gümrükte gerçekleştirilen işlemlerin hızlandırılması bu kolaylıkların başında gelmektedir. Ayrıca teminat uygulaması ile vergi ve diğer masrafların tahsili de garanti altına alınmaktadır. Bahse konu sebeplerle gümrük idareleri transit teminat uygulamasını kullanmakta ve oluşabilecek zararları önlemektedir.

Uygun Koşullarda Transit Teminat Alınması

Birçok farklı banka ve sigorta şirketi üzerinden de transit teminatı alınabilir. Bu noktada teminat mektubu, ilgili bankanın veya şirketin işletmenize garantör olmasını sağlayacağından çeşitli kriterlerin incelenmesi gerekebilir. Başvuru için daha önceden çalışmış ve güven tesis etmiş olduğunuz bankalar başta olmak üzere farklı kuruluşlardan fiyat teklifi alıp karşılaştırma yapmakta fayda vardır.

Diğer taraftan bir sigorta şirketinden transit teminat alırken bazı noktalara dikkat edilmesi önemlidir. Bu noktalar arasında söz konusu şirketin transit teminat konusundaki deneyimi, talepte bulunduğu prim tutarı ve ödeme şartları ilk sıralarda gelmektedir. Ayrıca sigorta şirketinin finansal gücü ve güvenilirliği de önem taşıyan diğer hususlardır. Anlaşmaya varılmadan önce, sözleşmenin diğer koşulları ve risk kapsamı da detaylı şekilde incelenmelidir. www.ercangumrukleme.com üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir