Kapitalizm Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm, ticaret ve üretimin piyasa koşullarına göre yönlendirildiği bir ekonomik sistemdir. Bu sistem, mal ve hizmetlerin üretimi ve ticareti için sermaye sahiplenen ve bu sermayeyi kullanan özel şirketler tarafından yönetilir. Kapitalizm, üretim ve ticaretin özel mülkiyet altında yapılmasına dayanır ve piyasa koşullarına göre fiyatlar belirlenir.

kapitalizm ne zaman ortaya çıkmıştır

Kapitalizm, Avrupa’da Ortaçağ’dan itibaren gelişmeye başlamıştır. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda, Avrupalı tüccarlar ve göçmenler, yeni keşfedilen ve fethedilen topraklarda madenler açarak, tarım ve ticaret yaparak zenginleşmişlerdir. Bu dönemde, sermaye sahiplenen özel şirketler ortaya çıkmış ve bu şirketler, sermayelerini yatırım yaparak üretim ve ticaret faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir.

18.ve 19. yüzyıllarda, Avrupa’da üretim ve ticaret faaliyetleri hız kazandı ve kapitalizm, diğer ülkelerde de yayılmaya başladı. Bu dönemde, çeşitli ülkelerde sanayi devrimi gerçekleşti ve makineleşme ile birlikte, üretim hızı ve verimliliği artış gösterdi. Bu sayede, ülkeler arası ticaret hacmi ve rekabeti de artmıştır.

19. yüzyılın ilk yarısında, kapitalizm, dünya çapında yaygınlaşmış ve birçok ülkede egemen olmuştur. Ancak, bu dönemde de sistemin eleştirileri ve yönetim şekillerine dair tartışmalar devam etmiştir. Günümüzde, kapitalizm hâlâ dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ancak, sistemin dezavantajları ve olumsuz etkileri nedeniyle, alternatif ekonomik sistemler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir