Cahiliye Dönemi Ne Demektir?

Cahiliye dönemi, İslam tarihinde, İslam dininin ortaya çıkmadan önceki döneme verilen isimdir. Bu dönem, İslam’dan önceki çağlarda, Arap Yarımadası ve çevresinde yaşayan halkların, İslam’ın getirdiği düzen ve değerlerden yoksundu. Cahiliye dönemi, Arap Yarımadası’nda farklı toplulukların, farklı dinleri, kültürleri ve yönetim biçimlerini barındırdığı bir dönemdir.

Cahiliye dönemi, İslam tarihçilerinin kullandığı bir terim olmakla birlikte, Arap Yarımadası’nda yaşayan halkların kendi tarihlerinde bu döneme “önceki dönem” veya “İslam öncesi dönem” olarak baktıkları da bilinmektedir. Bu dönem, İslam’ın ortaya çıkışı ile birlikte sona ermiştir.

cahiliye dönemi ne demektir

Cahiliye döneminde, Arap Yarımadası’nda çeşitli kabileler ve topluluklar vardı. Bu topluluklar arasında farklı dinleri benimseyenler de bulunmaktaydı. Örneğin, Arap Yarımadası’nda Hristiyanlık, Musevilik ve politeist dinler yaygındı. Arap Yarımadası’nda, İslam öncesi dönemde, farklı kabileler arasında sürekli olarak çatışmalar olmaktaydı.

Cahiliye döneminde, Arap Yarımadası’nda yaşayan halklar arasında, farklı dinleri benimseyenlerin bulunması nedeniyle, toplumda birçok inanç ve değer sistemi vardı. Bu nedenle, bu dönemde, Arap Yarımadası’nda yaşayan halklar arasında, toplumda hoşgörü ve anlayış bulunmamaktaydı.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir