Küreselleşen Dünya

Küreselleşme, dünya ülkelerinin siyasi, sosyal, ekonomik yönden birbirine yakınlaşması adeta iç içe girmesidir. Küreselleşmenin başlıca kaynağı ekonomidir 20. yüzyılda ortaya çıkan küreselleşme kavramı yeni iletişim olanakları ve bu iletişim olanaklarının büyümesiyle bir  çeşit dünya düzeni haline gelmiştir. Adalet, düzen, güçlü, güçsüz hatta kimin ekonomisi yüksek kimin düşük her şey gözler önüne serilmeye başlandı küreselleşmeyle.

Küreselleşmedehem dünya ülkelerinin bütünleşmesinin hem de farklılaşmasını görüyoruz.

Sözü edilen internet sayesinde dünyanın bir ucunda olan olayı dünyanın her bir yerinden insan rahatlıkla izleyebiliyor.

Küreselleşmenin Olumlu Yanları

Haberleşme ve iletişim teknolojisi daha geniş toplumlara yayılmıştır. Enerji haberleşme alt yapıları kurulmuştur. Dünya insanına çeşitli iş olanakları sağlanmıştır. Çalışma koşullarında iyileştirilmeler oluşturulmuştur. Sivil toplum kuruluşları yaygınlaşmıştır.

Küreselleşmenin olumsuz yanları

Büyük ve uluslar arası şirketler ön plana çıkmıştır. Ticaret hacmi artarken ticareti hep batılı zenginler yapmıştır. Geleneksel yapı yavaş yavaş  çöküntüye uğramıştır. Serbest sermaye hareketleri Latin Amerika, Rusya Uzak Doğu ve ülkemizde krizlere neden olmuştur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir