Patoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

patoloji hangi hastalıklara bakar

Patoloji, bir hastalık veya bozukluk durumunun nedenlerini, süreci ve sonuçlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Patolojik incelemeler, doktorların hastalıkları tanımlamak, tedavi etmek ve önlemek için gereken bilgiyi sağlamaya yardımcı olur. Patoloji, genellikle mikroskopik veya moleküler incelemeler kullanarak yapılır. Patoloji, farklı türlerde hastalıkları inceleyebilir, ancak genellikle şunlarla ilgilenir:

  • Kanser: Patolojik incelemeler, kanser hücrelerinin tipini, yayılımını ve tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılır.
  • Enfeksiyöz hastalıklar: Patolojik incelemeler, enfeksiyöz hastalıkların nedenlerini belirlemek ve enfeksiyonun nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olur.
  • Tümörler: Patolojik incelemeler, tümörlerin tipini ve iyi huylu veya kötü huylu olduğunu belirlemek için kullanılır.
  • Kardiyovasküler hastalıklar: Patolojik incelemeler, kalp krizi veya anjiyotensin gibi kardiyovasküler hastalıkların nedenlerini belirlemek için kullanılır.
  • Sistemik hastalıklar: Patolojik incelemeler, sistemik hastalıkların nedenlerini belirlemek ve hastalığın nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Patoloji, genellikle bir doktor veya laboratuvar teknisyeni tarafından yapılır. Patolojik incelemeler, örneğin biyopsi örneklerinin incelenmesi, histopatolojik incelemeler veya moleküler patoloji gibi farklı yöntemler kullanarak yapılabilir. Patolojik incelemeler, genellikle bir laboratuvarda yapılır ve sonuçları bir patoloji raporu olarak sunulur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir