Ziştovi Antlaşması Nedir?

Ziştovi antlaşması, tarihi çok eski dönemlere uzanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 4 Ağustos 1791 senesinde Avusturya Arşidüklüğü ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. Ziştovi Antlaşmasının asıl nedeni, Osmanlı ve Avusturya devletinin sürekli savaş halinde ve günden güne yıpratıcı olmalarıdır. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788’de Avusturya Rusya’nın yanında Osmanlı Devletine savaş ilan etti. Buna karşılık İsveç bu duruma kayıtsız kalmayarak Rusya’ya karşı Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi.

ziştovi antlaşması nedir

Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince savaş halinde bulunduğu Prusya antlaşma imzaladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalandı. Sultan III. Selim, Avusturya ve Rusya’nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile ittifak antlaşması yaptı. Fakat her şey planlandığı gibi gitmedi ve bu anlaşma yürürlüğe girmedi.

Ardından Fransız İhtilali’nin yaşanmasıyla birlikte yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi fikirler ve bununla birlikte Fransa’nın giderek artış gösteren askeri tehdidi nedeni ile Avusturya Osmanlılarla yeni bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı. Ziştovi Antlaşması bugün Bulgaristan’ın kuzeyinde bulunan Ziştovi kentinde imzalanmıştır. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasında dostluk dönemi başlamıştır. Ziştovi Antlaşmasının getirmiş olduğu barışla birlikte, Avusturya savaş esnasında işgal ettiği toprakları Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir