Bekçinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Bekçiler, toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini engellemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevli kimselerdir. Bekçi, polis ve jandarmanın yardımcı pozisyonunda bulunmaktadır. Park, bahçeler, toplu taşıma araçlarının peronları, cadde ve sokakların güvenliğini sağlamak için bekçiler görevlendirilir. Genellikle geceden sabaha kadar çalışmaktadırlar. Olası bazı durumlarda bu durum değişkenlik gösterebilir. Kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı alanlarda, belirli başlı görev ve yetkileri bulunmaktadır;

 • Yasadışı kumar ve bahis oynayan, oynatan kişileri belirleyip yakalamak.
 • Uyuşturucu gibi yasaklı madde satan satıcıları tespit ederek, yakalamak.
 • Toplumu rahatsız eden, huzur ve refahı bozan kişileri dizginleyip, yakalamak.
 • Herhangi bir doğal afette, halkı bilinçlendirmek ve yetkililere haber vermek.
 • Yardıma muhtaç kimseleri kolluk kuvvetlerine bizzat teslim etmek.
 • Toplumun refahı için çaba gösteren bekçiler, gerektiğinde silah kullanma yetkisine sahiptirler.
 • Bekçiler, hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılmazlar.
 • Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek.
 • Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermektir.
 • Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak.
 • Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek.
 • Kamu düzenini bozacak gösteri, yürüyüşler ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak.

Nasıl Bekçi Olunur?

 • Bekçi olmak için ilk ve temel şart, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunluluğudur.
 • En az lise mezunu olmak gerekmektedir.
 • Bireyin askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • En az 167 santimetre uzunluğunda olmak gerekmektedir.
 • Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak.
 • En az 18 en fazla 31 yaşında olmak.
 • Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak.
 • Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak gerekmektedir.
 • Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak.
 • İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir