Sanayi Atıkları Nasıl Önlenir?

İnsanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve birbirleri ile etkileşim içinde oldukları çevre, birçok kirletici unsur nedeni ile ağır tahribatlara uğramaktadır. Günümüzde çevreye en büyük zararı veren unsurların başında sanayi atıkları gelmektedir. Sanayi atıkları, 18. ve 19. yüzyıllarda insan gücünün yerini makinalara bırakması ve endüstriyel faaliyetlere başlanması ile birlikte hayatımıza girmiştir.

Endüstrinin sürekli gelişmesi insanoğlunun yaşam standartlarını artırırken dünyanın sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sanayileşmeyle birlikte kullanılan doğal kaynakların geri dönüştürülmesi mümkün olmayacak düzeyde tahrip olması ve ortaya çıkan sanayi atıkları, sürdürülebilir bir dünya hedefinin önüne geçmektedir. Günümüzde endüstriyel faaliyetler sonucunda gürültü kirliliği, katı, sıvı, gaz ve radyoaktif atıkların meydana geldiği bilinmektedir.

Ülkemizde sanayileşme için tercih edilen konumun endüstriyel atıklara neden olan en önemli unsurlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Verimli tarım arazileri üzerinde kurulan sanayileşme projeleri, sanayi tesislerinden çıkan kontrolsüz atıklar çevrede hava, toprak ve su kirliliğine yol açmaktadır. Bu da çevredeki diğer verimli tarım arazilerini olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı tarımda verim düşecek ve bununla orantılı olarak mahsuller azalacaktır.

Sanayi bacalarından çıkan zehirli gazlar ise atmosfere yükselerek ve çevreye yayılarak insanlık için tehdit oluşturmaktadır. Endüstriyel atıkların sebep olduğu bir diğer kirlilik çeşidi ise deniz kirliliğidir. Endüstriyel faaliyetler sonucunda açığa çıkan atıkların denize dökülmesi, denizleri kirleterek denizde yaşayan canlı popülasyonuna zarar vermektedir. Alınabilecek önlemler sayesinde bu problemler en aza indirgemek mümkündür. Peki bu önlemler neler gelin birlikte bakalım.

Sanayi Atıklarını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Tesisin kurulum yeri doğru seçilmelidir; Kurulacak tesisin konumu özenle seçilmeli ve çevreye verebileceği her zarar göz önünde bulundurulmalı ve buna göre bir proje geliştirilmelidir. Aynı zamanda tesisin su kayaklarına yakın kurulmamasına da dikkat edilmelidir. Böylelikle sanayi atıklarında bulunan ağır metallerin su kirliliğine yol açmasına engel olunabilir.

Fabrika bacalarında filtre kullanılmalı; Hava kirliliğinin önüne geçmek veya en aza indirgemek için sanayi tesislerinde bulunan bacalara filtreleme sistemi kurulmalıdır.
Şehirden ve yerleşim yerlerinden uzaklara sanayi bölgeleri kurulmalıdır; Sanayiler gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Yerleşim yerlerine kurulacak her tesis insanları ve canlıları rahatsız edeceğinden ötürü, devletin şehirlere sanayi bölgeleri inşa etmesi bu problemin önüne geçecektir.

Tarım alanlarını korumaya yönelik projeler yapılmalıdır; Kurulan sanayilerin çevredeki verimli topraklara zarar vermemesi ve verimliliğini düşürmemesi adına toprak verimliliğini artırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yapılmalı ve projeler uygulanmalıdır.

Aserlife

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir