Kösem Sultan

Gazetelerin bütün magazin eklerinde yeni başlayacak olan Kösem Sultan dizisinden söz ediliyor. Osmanlılar’ın yükseliş dönemine denk gelen Hürrem Sultan’ın hikayesinin kazandığı başarıdan sonra, Kösem Sultan’ın hanedanın gerileme dönemindeki dertleri belki izleyiciyi sıkacak bile.

kösem sultan

kösem sultan

Çünkü tarihçilere göre Hürrem Sultan haremi yönetti ama Kösem Sultan koca bir imparatorluğu elinde oynattı. Hayatı boyunca dört padişah gören bir kadındı ve bütün padişahlara da bir şekilde dediğini yaptırırdı. Buna onun sözünden çıkmayan sadrazamları da dahil etmek gerekir. Onun ölümüyle beraber bu kul köle olmuş sadrazamlar devri de bitti ve Osmanlı tarihinde güçlü bir etkisi olan “Köprülüler” ailesinin yönetimi başladı.

Gelin Kaynana Durumu Vardı

Kösem Sultan bir cariye olarak geldiği sarayda 15 yaşında padişah I. Ahmed’in eşi oldu. Oğulları 4. Murad ve I. İbrahim padişah oldular. Torunu 4. Mehmed’in saltanatını pek istemese bile yaşadı ve sonuçta “Valide Sultan” olan gelini Hatice Turhan Sultan tarafından boğdurularak öldürüldü. İktidar hırsı, kişisel zenginliği, entrikaları dillere destandı.

kösem sultan dizisi

kösem sultan dizisi

Koca bir imparatorluk zaten içten içe çökmeye başlamıştı ve Kösem Sultan kendi hırsları ve kararları ile sanki bunu hızlandırdı. V. Murad yönetimi toplamaya çalışsa bile etkili olamadı. Tam adıyla Haseki Mah-peyker Kösem Valide Sultan İmparatorluğu yıkan kadın olmasa bile gücünü kaybetmiş padişahları elinde oynayan bir kadındı. Gelin kaynana rekabeti saraylarda  çok fazla büyüyor.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir